Prenova objekta

DRUŽINSKA TRADICIJA – KVALITETNA KUHA – GOSTJE NA PRVEM MESTU

Projekt za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Gostilne Cetin Jože s.p. , OP20.06079

Letos smo prenovili zunanjost zgradbe in jo opremili s sončnimi celicami, da bomo energetsko
samozadostni, bolj gospodarni, učinkoviti, uspešni in transparentni.

Projekt obnove je sofinanciran iz strani Evropske unije, izvedena dela pa so našteta spodaj.

Manjša raba energije za objekt v 80,2% (dosega plana v dveh letih) se bo dosegla s sledečimi
ukrepi:

1. Obnova zunanjega ovoja stavbe – toplotna zaščita strehe, toplotna zaščita zunanjih sten,
zamenjava stavbnega pohištva (trislojna okna in vrata).

2. Sončna elektrarna za samooskrbo z električno energijo.

3. Nakup in vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave.

4. Zamenjava sistemov ogrevanja in hlajenja z energetsko učinkovitejšimi (radiatorji in cevi).

5. Rekuperacijsko prezračevanje za izkoriščanje odpadne toplote

Učinkovitejša raba vode v objektu za 29,4% (dosega plana v dveh letih) se bo dosegla s sledečimi
ukrepi:

6. Nabava in vgradnja cisterne za deževnico, za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode.

Učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu do 75% (dosega plana v dveh letih) se bo dosegla s sledečimi
ukrepi:

7. Ukrepi za zmanjševanje odpadkov (nabava kompostnikov za predelavo bioloških odpadkov
in stiskalnice za drobljenje odpadne steklene embalaže).

8. Pridobitev mednarodnega okoljskega certifikata za turistične namestitve

9. Večja prepoznavnost

10. Večja privlačnost objekta za obisk gostov

11. Boljše počutje gostov in zaposlenih zaradi prezračevanja

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si